Artikler

OBS: Alle artikler på denne side er PDF-filer til download.

Brev til Landsforeningen om Bygnings- og Landskabskultur om Kunstmuseet, 28. marts 2017

Artikel om Lokalsamfundspuljen 2017. JH. Fra 1.1.2017 vil Fritids- og Kulturpuljen og Lokalsamfundspuljen være slået sammen og forventes at udgøre 1,7 mio. kr. (i 2016 priser). 

Debatindlæg om detailhandels-struktur. 21. august 2011

Høringssvar fra BBS til forslaget om skolestruktur. 26. januar 2011.

Høringssvar fra BBS til forslaget om politik for borgerinddragelse. 19. november 2010.

BBS i Pamiuut. Pressemeddelelse om Jørgen Hammers deltagelse i konference om "Samfundsudvikling igennem lokalt engagement" i Grønland, oktober 2010.

Høringssvar fra BBS til forslaget til kommuneplan 2009. 30. maj 2010.

Bevar fortiden for fremtiden - det vil I blive husket for. Resolution fra Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur's årsmøde i Svaneke den 15.-16. maj 2010.

Udvikling under afvikling. Synspunkt fra Jørgen Hammer, formand for de Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, bragt i Bornholms Tidende den 25. marts 2010.

Da Bornholms Tidene bringer ovenstående synspunkt er det med en overskrift der er rettet fra Udvinkling under afvikling til Udvikling er nu under afvikling. Det giver anledning til følgende berigtigelse, der blev bragt den 29. marts 2010.

Fokus på manglende borgerinddragelse. Synspunkt fra Jørgen Hammer, formand for de Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, bragt i Bornholms Tidende den 31. oktober 2009.

Borgerinddragelse forpligter. Kommentar fra Jørgen Hammer, formand for de Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (side 30-31) i publikationen "På vej i Mulighedernes Land, Projektudvikling i det nye landdistriktsparadigme", udgivet af Realdania. December 2008.

Synspunkt bragt i Bornholms Tidende lørdag den 12. august 2006
Skolelukninger - Den politiske iscenesættelse af vanskelige beslutninger

Artikel bragt i Landsbynyt nr. 4  juni  2006:
Det europæiske landdistriktsprogram Leader

Pressemeddelelse udsendt af BBS den 26.10.2005
Bornholmske borgerforeninger påkalder sig interesse

Forskningsrapport fra Center for Regional- og Turismeforskning om de bornholmske borgerforeningers rolle efter kommunesammenlægningen i 2003. Bestilt af BBS og økonomisk støttet af Indenrigsministeriets landdistriktspulje., udgivet i oktober 2005. Link til rapporten: http://www.crt.dk/media/Bornholmske_Borgerforeninger_AH.pdf

Artikel bragt i Landbynyt nr. 8 december 2003
Livstilsmagasin på Bornholm

Artikel bragt i Landbynyt nr. 2 marts 2003
Bornholmske Borgerforeningers Samvirke