Klemensker Land- og Byforening

JohnnyFagerlundBjørnemøllevej 173782Klemensker61120719irene.dunker@gmail.com  

www.klemensker.dk