Politik

Mål og aktiviteter

Bestyrelsen har formuleret følgende hoved- og delmål med sit virke og beskrevet, hvorledes de søges fremmet i aktuelle sammenhænge.

 

Hovedmål

At medvirke til, at såvel bysamfund som landdistrikter på Bornholm forbliver et godt sted at arbejde, bo og leve i.

 

Delmål

  • At løbende afdække fælles interesser blandt medlemsforeningerne gennem mødevirksomhed og at sikre mandat til aktuelle initiativer fra Samvirkets generalforsamling.
  • At søge hovedformålet sikret og aktuelle initiativer gennemført i en dialog med Regionskommunen.
  • At sikre en fokusering på landdistrikternes forhold generelt, så udviklingen ikke præges af centralisering på bekostning af de mindre bysamfund og landdistrikterne.
  • At søge Samvirket  repræsenteret i relevante organer, hvor det med fordel kan repræsentere de bornholmske borger-, sogne- og lokalforeninger eller fællesråd med en (eller flere) af generalforsamlingen udpeget repræsentant (-er).