Artikler 

OBS: Alle artikler på denne side er PDF-filer til download.

 

Brev til Landsforeningen om Bygnings- og Landskabskultur om Kunstmuseet, 28. marts 2017

Artikel om Lokalsamfundspuljen 2017. JH. Fra 1.1.2017 vil Fritids- og Kulturpuljen og Lokalsamfundspuljen være slået sammen og forventes at udgøre 1,7 mio. kr. (i 2016 priser). 

Debatindlæg om detailhandels-struktur. 21. august 2011

Høringssvar fra BBS til forslaget om skolestruktur. 26. januar 2011.

Høringssvar fra BBS til forslaget om politik for borgerinddragelse. 19. november 2010.

BBS i Pamiuut. Pressemeddelelse om Jørgen Hammers deltagelse i konference om “Samfundsudvikling igennem lokalt engagement” i Grønland, oktober 2010.

Høringssvar fra BBS til forslaget til kommuneplan 2009. 30. maj 2010.

Bevar fortiden for fremtiden – det vil I blive husket for. Resolution fra Landsforeningen for bygnings- og landskabskulturs årsmøde i Svaneke den 15.-16. maj 2010.

Udvikling under afvikling. Synspunkt fra Jørgen Hammer, formand for de Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, bragt i Bornholms Tidende den 25. marts 2010.

Borgerinddragelse forpligter. Kommentar fra Jørgen Hammer, formand for de Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (side 30-31) i publikationen “På vej i Mulighedernes Land, Projektudvikling i det nye landdistriktsparadigme”, udgivet af Realdania. December 2008.

Synspunkt bragt i Bornholms Tidende lørdag den 12. august 2006
Skolelukninger – Den politiske iscenesættelse af vanskelige beslutninger

Artikel bragt i Landsbynyt nr. 4  juni  2006:
Det europæiske landdistriktsprogram Leader

Pressemeddelelse udsendt af BBS den 26.10.2005
Bornholmske borgerforeninger påkalder sig interesse

Forskningsrapport fra Center for Regional- og Turismeforskning om de bornholmske borgerforeningers rolle efter kommunesammenlægningen i 2003. Bestilt af BBS og økonomisk støttet af Indenrigsministeriets landdistriktspulje., udgivet i oktober 2005. Link til rapporten: http://www.crt.dk/media/Bornholmske_Borgerforeninger_AH.pdf

Artikel bragt i Landbynyt nr. 8 december 2003
Livstilsmagasin på Bornholm

Artikel bragt i Landbynyt nr. 2 marts 2003
Bornholmske Borgerforeningers Samvirke