Politik

Mål og aktiviteter

Bestyrelsen har formuleret følgende hoved- og delmål med sit virke og beskrevet, hvorledes de søges fremmet i aktuelle sammenhænge.

Hovedmål

At medvirke til, at såvel bysamfund som landdistrikter på Bornholm forbliver et godt sted at arbejde, bo og leve i.

Delmål