Vi samarbejder med BRK

Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS) har indgået en aftale med Bornholms Regionskommune (BRK) om fordeling af puljemidler fra Lokalsamfundspuljen til Bornholms borgerforeninger.

Læs mere

De bornholmske borgerforeningers brug af kommunale puljemidler

CRT har affattet en kortlægning af de samlede anvendte midler blandt medlemmerne af Bornholmske Borgerforeningers Samvirke i perioden 2006 –2016 i forhold til konkrete aktiviteter. Målet har været at få et overblik over den vurderede effekt i de enkelte lokalsamfund i forhold til de anvendte puljemidler. 
Forfattere: Lene Havtorn Larsen og Carl Henrik Marcussen.

Læs mere

For hver krone fra lokalsamfundspuljen bliver der genereret for fire kroners værdi i lokalsamfundene. 

Hvem er vi?

Mød bestyrelsen i BBS

Jørgen Hammer
Formand

Esben Ørberg
Næstformand

Bo Johansen
Kasserer

Lars Bloch
Sekretær

Mai-Britt Jordt
Bestyrelsesmedlem

Lis Skjærbæk
Bestyrelsesmedlem