Retningslinjer for de af BBS udpegede repræsentanter i diverse brugerråd/udvalg/repræsentantskaber mv. (i det følgende kaldet brugerråd):

Flere og flere virksomheder og institutioner får øjnene op for fordelene ved at have brugerråd, hvori også BBS er repræsenteret.Det kræver af os, at vi forbereder os til opgaverne i brugerrådene, og at vi sikrer, at repræsentanterne har et mandat fra Samvirkets generalforsamling. Pr. april 2019 er BBS repræsenteret i følgende institutioner og virksomheders brugerråd:

 • Bofa Svend Erik Hjorth Hansen, Aarsdale Borgerforening
 • Bornholms Energi og Forsyning  ved Jørgen Hammer, Nyker Borgerforening
 • Følgegruppen omkring Arkitekturpolitik ved Henriette Howalt, Gudhjem By- og Mindeforening
 • Kulturmiljørådet ved Henriette Howalt, Gudhjem By- og Mindeforening.
 • LAG Bornholm ved Jørgen Hammer, Nyker Borgerforening (valgt på LAG Bornholms generalforsamling) 
 • TV2 Bornholm, bestyrelsen ved Esben Ørberg, Rønne-Knudsker Byting
 • TV2 Bornholm, repræsentantskabet, ved Bernt Pedersen, Aarsballe Borgerforening 
 • Samfundskontaktudvalget ved Bo Johansen, Rutsker Sogneforening
 • Grøn dialog Forum (tidligere Agenda 21) ved Karen Nørregaard, Listed Borgerforening
 • Frivillig Forum Bornholm, næstformand i bestyrelsen ved Esben Ørberg, Rønne Byforening

For at sikre, at alle repræsentanter har et mandat fra generalforsamlingen, har generalforsamlingen den 22. april 2010 tiltrådt, at det med virkning fra 2011 gælder, at:

 • formanden bemyndiges til at udpege repræsentanter ad hoc
 • de af formanden midlertidigt valgte repræsentanter på førstkommende generalforsamling må stille op sammen med andre, der måtte ønske at opstille til posten.
 • alle repræsentanter er på valg hvert år med mulighed for genvalg.
 • medlemmer, der ønsker at opstille op til en post som repræsentant for BBS, men er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan opstilles på grundlag af en skriftlig ansøgning stilet til formanden senest en uge inden generalforsamlingen,
 • de udpegede repræsentanter forventes at deltage på BBS’ årlige generalforsamling og her giver en orientering om, hvilke hovedpunkter der har været berørt i deres brugerråd og hvad der har været deres holdninger på vegne af BBS. Det skal sikre, at generalforsamlingen holdes orienteret om arbejdet i brugerrådene og eventuelt kan komme med ønsker og kommentarere til arbejdet. De kommentarer og ønsker, som fremgår af referatet for generalforsamlingen, skal de valgte repræsentanterne siden have som udgangspunkt for deres videre arbejde.
 • en repræsentant for et brugerråd, der er forhindret i at komme til en generalforsamling, kan dog aflevere en skriftlig beretning til formanden senest en uge inden generalforsamlingen, som formanden vil læser op.
 • en repræsentant for et brugerråd, der ikke deltager i BBS` generalforsamling og som ikke har afleveret en skriftlig beretning står det generalforsamlingen frit for at erstatte med en anden repræsentant til det pågældende brugerråd.